اجاره اتوبوس وی آی پی واحد گشت تهران

امکانات

اتوبوس وی آی پی واحد گشت تهران

واحد گشت تهران ارائه دهنده خدمات اجاره اتوبوس دربستی، ترنسفر فرودگاهی، تشریفات دربستی، اتوبوس واحد گشت بهشت زهرا، اجاره اتوبوس دربستی ۴۴ نفره، اتوبوس دربستی ۲۵ نفره و اتوبوس VIP است.

 

 

 

اجاره اتوبوس وی آی پی