مشکلات قوانین تاسیس شرکت‌های واحد اتوبوسرانی از گذشته تا امروز (بخش دوم)

شرکت‌های واحد اتوبوسرانی

از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰

در ۲۸ شهریور ۱۳۴۰ تعداد اتوبوس‌های شرکت‌های واحد اتوبوسرانی  ۱۵۰۰ عدد بود که یکصد دستگاه از این اتوبوس‌ها، شورلت بود. در همان تاریخ، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از کشور انگلستان خریداری و مقرر گردید مونتاژ اتوبوس‌های مذکور در تهران توسط کارگران شرکت واحد صورت پذیرد. در آن زمان هنوز واحد گشت تاسیس نشده بود.  در ۱۱ آذر ماه ۱۳۴۴ تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس بود. ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دو طبقه از لندن در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۴۵ خریداری گردید. در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۵، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دو طبقه، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس بنز و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس کوچک خریداری گردید.

شرکت‌های واحد اتوبوسرانی

در ۶ دی ماه ۱۳۴۵، ۱۶ دستگاه اتوبوس جدید که به وسیله کارخانجات ایران ناسیونال ساخته شده به شرکت واحد تحویل داده شد. در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۴۷، سه دستگاه از اتوبوس‌های شرکت به دستگاه گاز سوز مجهز شدند و مقرر شد تا چند روز آینده هفت دستگاه دیگر نیز به همین سیستم مجهز گردند. تعداد اتوبوس‌های در اختیار شرکت واحد در ۲۸ شهریور ۱۳۴۷، ۲۷۰۰ دستگاه اتوبوس یک طبقه و دو طبقه بود. در ۱ آبان ۱۳۴۸ تعداد اتوبوس‌های مجهز به سیستم گاز مایع به تعداد ۱۸۰ دستگاه رسید.

از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰

در مورخ یک خرداد ۱۳۵۰ نسبت به تهیه مقدمات خرید نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید اقدام شد که این اتوبوس‌ها یک طبقه و دو طبقه بودند که با سیستم جدیدی به عنوان اتوبوس‌های تندرو در خطوط اصلی و مهم شهر استفاده می‌شدند. در ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۰ تعداد دستگاه‌های اتوبوس شرکت واحد ۲۰۰۰ دستگاه اعلام گردید. تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱، ۲۶۵۰ عدد اتوبوس بود. در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۵۱ تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس نو خریداری گردید که تا آخر همان سال به ۳۰۰ دستگاه افزایش یافت. در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ تعداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دو طبقه لیلاند با شرکت لیلاند موتورز ایران جهت خرید قرارداد منعقد شد که ده دستگاه از این قرارداد در مورخ ۷ اسفند۱۳۵۱ وارد ایران شد. در مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۴ خط اول اتوبوسرانی تندرو شرکت شروع بکار نمود.

مطالب پرطرفدار سایت:  مشکلات قوانین تأسیس شرکت‌های اتوبوسرانی عمومی (بخش اول)

شرکت‌های وحد اتوبوسرانی

تعدادی اتوبوس‌های دو کابین از کشور اسپانیا خریداری گردید که بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر مسافر را در خود جای می‌داد. در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۵۶، ۴۷۰ دستگاه اتوبوس مدرن اعتبار اختصاص گردید. همچنین ۱۵۰ دستگاه اتوبوس مدل۳۰۲ مجهز به موتور (او-ام) ۳۶۰ مرسدس بنز ساخت کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس مدل ۳۰۵ دیزلی و ۲۰ دستگاه اتوبوس مدل ۳۰۵ گاز سوز از طریق انعقاد قرارداد با کارخانجات ایران ناسیونال از کارخانجات دایمبرند آلمان را تصویب نمود. در ۷ خرداد ۱۳۵۷ تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد۲۱۵۰ دستگاه رسید. در مورخه ۲۹ مرداد ۱۳۵۷، ۲۰۰ اتوبوس جدید خریداری گردید که از نوع بنزهای ۳۰۵ بود. در سال۱۳۵۸، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از کارخانجات ایران ناسیونال خریداری گردید و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو طبقه از کارخانه لیلاند موتورز خریداری گردید. در سال ۱۳۶۰، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از کارخانجات ایران ناسیونال خریداری گردید.

از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰

در سال ۱۳۶۳، خریداری ۷۵۰ دستگاه اتوبوس ۳۰۵ از کارخانه بنز آلمان و ۵۰۰ دستگاه از شرکت ایران خودرو صورت گرفت. در مهرماه ۱۳۶۵ تعداد اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی ۲۷۰۰ دستگاه اعلام گردید و تعداد مینی بوس تحت پوشش نیز ۴۵۰۰ دستگاه تعیین شد. در سال ۱۳۶۸ تعدادی اتوبوس ۳۰۵ دسته دوم از آلمان غربی خریداری گردید و خریداری ۸۰۰ دستگاه اتوبوس از آلمان غربی که برابر قرارداد طی یکسال به شرکت تحویل شود. در همین سال یک اتوبوس دو کابین بطور آزمایشی در یکی از خطوط اتوبوسرانی تهران شروع بکار نمود.

شرکت‌های واحد اتوبوسرانی

در تاریخ ۱ مهر۱۳۶۹، تعداد ۲۳۳۷ دستگاه اتوبوس در شرکت‌های واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوده است که نسبت به سال مشابه اش ۳۹۶ دستگاه اضافه شده است. در تاریخ ۳۰ آبان۱۳۶۹، ۱۲ دستگاه اتوبوس مان خریداری و به ناوگان اتوبوسرانی اضافه گردید. در ۱۸ مهرماه ۱۳۷۰، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از نوع ولوو، ایکارووس و ۳۰۵ وارد ناوگان گردید.

مطالب پرطرفدار سایت:  تاریخچه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (بخش دوم)

از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۴

در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۷۱، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس که ۵۰ عدد آن ولوو و ۵۰ عدد دو کابین بود وارد ناوگان شد که تعداد کل اتوبوس‌ها به ۲۶۰۰ دستگاه رسید. در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۷۱، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری و به ناوگان اضافه شد. در ۲۳ شهریور ۱۳۷۱، ۳۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد ناوگان شد. در مهرماه ۱۳۷۱ تعداد اتوبوس‌های شرکت‌های واحد اتوبوسرانی به ۲۸۰۰ دستگاه رسید. در ۳۰ آبان ۱۳۷۱، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از نوع دو کابین وارد ناوگان گردید.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۹۰٪ اتوبوس‌های شرکت دارای سیستم تنظیم سوخت گردیدند. در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از نوع دو کابین وارد ناوگان گردید. در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۷۲، نخستین اتوبوس گازی در پارک سوار بیهقی به کار افتاد. در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۷۲، ۱۰۷۲ دستگاه اتوبوس ۳۰۲ بازسازی و گاز سوز شده‌است. در تاریخ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳، تعداد خطوط اتوبوسرانی ۱۹۰ و چهار هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان موجود بودند. در مهرماه۱۳۷۳، ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط داخلی و ۳ هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در حومه به جابجایی مسافر مشغول می‌شود. در تاریخ ۸ آبان ۱۳۷۳، ۲۰ دستگاه اتوبوس ۳۵۵ تحویل شرکت واحد گردید.

 

‫1 نظر ارسال شده در “مشکلات قوانین تاسیس شرکت‌های واحد اتوبوسرانی از گذشته تا امروز (بخش دوم)

  1. کاوه یداللهی :

    یاد قدیما بخیر همه چیز یه جور دیگه ای خوب بود حتی اتوبوسا و بلیطای کاغذیشون
    ممنون از پست های خوبتون
    من از سرویس های شما استفاده کردم و خیلی راضی بودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *